สเกตลีลาแบ่งได้กี่แบบ

Skate-pic

สเกตลีลา ภาษาอังกฤษเรียกว่า Figure skating เป็นกีฬาสเกตน้ำแข็งประเภทหนึ่ง ที่แข่งขันโดยการแสดงท่าทางอันสวยงามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การหมุน , การกระโดด , การทำสเต็บเท้า รวมทั้งการแสดงท่าทางอื่นๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแสดงประกอบเสียงดนตรี เป็นการแข่งขันมีทั้งประเภทเดี่ยว , ประเภทคู่ ชาย-หญิง , Ice dancing และประเภทหมู่คณะ การแข่งขันในระดับนานาชาติมีหลายรายการ ทั้งนี้มีการออกกฎ – กติกาการแข่งขัน พร้อมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย สหพันธ์สเกตน้ำแข็งนานาชาติ (ISU) นอกจากนี้สเกตลีลา ยังเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันที่บรรจุในการแข่งขัน Olympic ฤดูหนาวด้วย

กีฬาสเกตลีลา ได้รับการบรรจุใน Olympic เป็นครั้งแรก คือ ใน Olympic ฤดูร้อน1908 และ ค.ศ. 1924 ต่อมาจึงได้มีการย้ายมาจัดแข่งขันใน Olympic ฤดูหนาว โดยประเภทที่จัดแข่งขัน ส่วนใหญ่ ได้แก่ บุคคลชาย , บุคคลหญิง และประเภทคู่

สำหรับ Figure Skate สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  • Ice Figure Skate การสเกตไปบนน้ำแข็ง
  • Inline Figure Skate (Artistic Roller) สเกตลีลาพื้นเรียบ

โดยนักกีฬาสเกตน้ำแข็งระดับโลกหลายคน ก็เริ่มต้นเส้นทางนี้จาก Inline Figure Skate หรือ Artistic Roller มาก่อน เมื่อเล่นจนคล่องแล้วค่อยมาลงกับพื้นน้ำแข็งจริง ทำให้เกิดความง่ายในการที่จะเล่นสเกตน้ำแข็ง มีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว โดยคนที่ไม่เคยลองเล่นสเกตน้ำแข็งมาก่อนเลยสักครั้ง หรือเล่นมาบ้างแต่น้อย รวมทั้งไม่ค่อยมีเวลาได้ไปลานน้ำแข็ง ก็แนะนำว่าลองเล่น Inline Figure Skate ดูก่อน แล้วจะพบว่ามันแทบไม่ได้ต่างอะไร กับการสเกตบนลานน้ำแข็งจริงๆเลย ถ้าเล่นได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว อยากจะเปลี่ยนไปเล่นสเกตบนน้ำแข็ง ร่างกายก็แทบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมาก โดยเฉพาะท่าที่ใช้ , กฎ – กติกา ในการแข่ง ก็เหมือนสเกตน้ำแข็งทุกอย่าง เพียงแต่มีความหนาวเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเอง

นอกจากนี้ Artistic Roller ที่มีการแข่งขันเหมือนกับสเกตน้ำแข็ง และ Inline Figure Skate แล้ว ก็ยังมีอีกรายการแข่งขัน ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักสเกตลีลาประเภท Quad Skate ด้วย ได้แก่…

  • Figures มีความคล้ายคลึงกับ Move in the Field คือ เน้นไปที่เทคนิคการสเกต เช่น การควบคุมทิศทางของเท้า เป็นต้น
  • Freestyle จะอยู่ในลักษณะของการเล่นแบบเดี่ยว เน้นที่การกระโดดกับการหมุน
  • Pairs จะมีการใช้ท่าเล่นซึ่งมีความคล้ายคลึงกับประเภท Freestyle หากแต่มีการเล่นเป็นเป็นคู่ รวมทั้งมีท่ายกร่างกายเพิ่มเติมเข้ามา
  • Dance เป็นการเต้นลีลาศบนล้อ ซึ่งเหมือนกันลีลาศบนน้ำแข็งนั่นเอง โดยมีการแบ่งประเภทการเต้น คือ Compulsory Dance Original Dance และ Free Dance
  • Solo Dance เต้นเดี่ยว คล้ายกับการเต้นลีลาศแต่ไม่ต้องมีคู่

Precision เป็นการเล่นเป็นทีม มีจำนวนสมาชิกในทีมประมาณ 12 – 24 คน ถ้าเป็นการเล่นกับสเกตน้ำแข็งจะเรียกว่า synchronized skating