Ice-Skaters

การเลือกรองเท้า Ice Skater

Ice Skater เป็นกีฬาอีกชนิดซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สามารถเล่นได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ ได้ทั้งออกกำลังกายและฝึกการทรงตัวให้สามารถยืนอยู่บนน้ำแข็งได้ ถ้าเล่นเก่งแล้วก็จะสนุกมากเลย มีท่าการเล่นหลายท่าดูอ่อนช้อยราวงดงามราวกับเจ้าหญิงหิมะ แต่การเล่น Ice Skater สิ่งสำคัญอันขาดไปไม่ได้